WCA 相關數據統計


這些WCA的相關數據統計,資料數據來自於 WCA公開資料庫中

基本統計 個人統計 頒獎台統計 DNF統計

頒獎台、得名統計

這是一個實力展現的排名,統計獲得獎牌的次數與奪牌率。
☆ 僅統計擁有WCA ID且國籍設定為台灣的所有參賽者。並且包括世界各地的所有WCA比賽紀錄。
本頁資料更新時間:2022-10-01 04:01


排行榜列表


頒獎台次數統計排行榜

此一項目採計獲得前三名獎牌的數量,因此一場比賽多個項目皆有可能可以獲得獎牌。
頒獎台次數 = 金牌數 + 銀牌數 + 銅牌數
平均登台數 = 頒獎台次數 / 參賽場次
平均登台數 表示平均每參加一場比賽會站上獎台的次數。但如果參加單場項目較多的比賽時這個數字也會因此而上升。

名次 姓名 WCA ID 參賽場次 頒獎台次數 金牌 銀牌 銅牌 第四名 平均登台數
1 Yi-Fan Wu (吳亦凡) 2010WUIF01 105 381 206 116 59 50 3.63
2 Ping-Yueh Huang (黃品越) 2012HUAN12 67 184 51 71 62 40 2.75
3 Kai-Wen Wang (王楷文) 2015WANG09 45 161 97 40 24 35 3.58
4 Chia-Wei Lu (呂家維) 2007LUCH01 63 130 30 51 49 41 2.06
4 Zhao-Zhe Zhong (鍾肇哲) 2012CHON03 92 130 25 44 61 68 1.41
5 Jr-Wei Jang (張智瑋) 2010JANG01 76 125 23 51 51 48 1.64
6 Hao-Zheng Lin (林浩正) 2008LINH01 39 122 41 41 40 13 3.13
7 Kuo-Hau Wu (吳國豪) 2008WUKU01 70 110 34 31 45 37 1.57
8 Yueh-Lin Tsai (蔡岳霖) 2006TSAI03 89 101 34 31 36 38 1.13
9 Chia-Liang Tai (戴嘉良) 2008TAIC01 64 90 29 25 36 27 1.41
10 Shao-Heng Hung (洪紹恆) 2011HUNG02 65 79 32 27 20 30 1.22
11 Rui-Jun Liu (劉睿鈞) 2011LIUR02 88 73 36 17 20 16 0.83
12 He-Ping Zheng (鄭和平) 2015ZHEN20 40 69 19 23 27 24 1.73
13 Ho Hsieh (謝合) 2015HSIE02 25 67 26 21 20 27 2.68
14 Han-Cyun Chen (陳翰群) 2008CHEN06 11 54 24 15 15 5 4.91
15 Jia-Hong Lu (陸嘉宏) 2007LUJI01 34 49 41 7 1 0 1.44
15 Chi-Lun Hung (洪啟倫) 2010HONG01 34 49 18 16 15 6 1.44
16 Lee Chiang (蔣礪) 2013CHIA02 23 48 12 18 18 22 2.09
17 Chung-Han Hsu (許鍾瀚) 2007SHIU02 50 42 12 10 20 11 0.84
18 Tse-Kan Lin (林哲侃) 2008LINT01 17 41 16 12 13 6 2.41
19 Shun-Hsin Chang (張舜欣) 2011JHAN01 55 39 11 18 10 8 0.71
20 Yan-Hung Lai (賴彥宏) 2009LAIY01 41 35 13 12 10 7 0.85
20 Hung Lo (羅鴻) 2009LOHU01 47 35 13 11 11 9 0.74
21 Cian-Jyun Yang (楊謙君) 2019YANG94 13 32 13 12 7 7 2.46
22 Yu-Kai Chen (陳宇楷) 2015CHEN56 43 31 8 11 12 17 0.72
23 Shih-Hao Wang (王士豪) 2015WANG46 25 30 8 13 9 13 1.20
24 Wayne Pi 2017PIWA01 17 29 6 13 10 22 1.71
25 Yi-Heng Lee (李宜衡) 2010LEEY01 33 28 6 13 9 16 0.85
返回最上面


獎牌次數統計排行榜

顧名思義,獲得獎牌的次數累積排行榜
平均奪牌數 = 獎牌數 / 參賽場次

返回最上面


含恨無緣頒獎台次數排行榜

在每個項目的最後一輪(Final)之中,獲得第四名無緣站上頒獎台的次數。(包含只有一輪的項目(Combined Final))

名次 姓名 WCA ID 參賽場次 冠軍 亞軍 季軍 第四名 平均第四名次數
1 Zhao-Zhe Zhong (鍾肇哲) 2012CHON03 92 25 44 61 68 0.74
2 Yi-Fan Wu (吳亦凡) 2010WUIF01 105 206 116 59 50 0.48
3 Jr-Wei Jang (張智瑋) 2010JANG01 76 23 51 51 48 0.63
4 Chia-Wei Lu (呂家維) 2007LUCH01 63 30 51 49 41 0.65
5 Ping-Yueh Huang (黃品越) 2012HUAN12 67 51 71 62 40 0.60
6 Yueh-Lin Tsai (蔡岳霖) 2006TSAI03 89 34 31 36 38 0.43
7 Kuo-Hau Wu (吳國豪) 2008WUKU01 70 34 31 45 37 0.53
8 Kai-Wen Wang (王楷文) 2015WANG09 45 97 40 24 35 0.78
9 Shao-Heng Hung (洪紹恆) 2011HUNG02 65 32 27 20 30 0.46
10 Chia-Liang Tai (戴嘉良) 2008TAIC01 64 29 25 36 27 0.42
10 Ho Hsieh (謝合) 2015HSIE02 25 26 21 20 27 1.08
11 Zi-Xian Liao (廖子賢) 2012LIAO03 54 0 3 9 25 0.46
12 He-Ping Zheng (鄭和平) 2015ZHEN20 40 19 23 27 24 0.60
13 Shu-Yii Luo (駱書翊) 2012LUOS01 64 1 7 15 23 0.36
14 Lee Chiang (蔣礪) 2013CHIA02 23 12 18 18 22 0.96
14 Wayne Pi 2017PIWA01 17 6 13 10 22 1.29
15 Yu-Kai Chen (陳宇楷) 2015CHEN56 43 8 11 12 17 0.40
16 Yi-Heng Lee (李宜衡) 2010LEEY01 33 6 13 9 16 0.48
16 Rui-Jun Liu (劉睿鈞) 2011LIUR02 88 36 17 20 16 0.18
17 Hao-Zheng Lin (林浩正) 2008LINH01 39 41 41 40 13 0.33
17 Er-Sheng Kuo (郭爾陞) 2011KUOE01 65 0 13 11 13 0.20
17 I-Hsun Li (李奕勳) 2012LIIH01 34 3 7 3 13 0.38
17 Shih-Hao Wang (王士豪) 2015WANG46 25 8 13 9 13 0.52
18 Che-Ting Chu (朱哲廷) 2008CHUC02 36 8 4 11 12 0.33
19 Chung-Han Hsu (許鍾瀚) 2007SHIU02 50 12 10 20 11 0.22
20 Chia-Leo Lin (林珈樂) 2006LINC01 98 1 2 1 9 0.09
20 Hung Lo (羅鴻) 2009LOHU01 47 13 11 11 9 0.19
20 Pei-Chun Tsao (曹培峻) 2009TSAO01 19 1 10 5 9 0.47
20 Tzu-Han Hung (洪梓菡) 2010HANH01 76 1 3 7 9 0.12
20 Tsung-Che Lee (李宗哲) 2013LEET01 41 1 7 1 9 0.22
返回最上面


奪牌率排行榜

平均每參加一場比賽能夠獲得獎牌的數量。
頒獎台 表示 金牌 + 銀牌 + 銅牌 的數量。
平均奪牌數 = 獎牌數 / 參賽場次

返回最上面