WCA 相關數據統計


這些WCA的相關數據統計,資料數據來自於 WCA公開資料庫中

基本統計 個人統計 頒獎台統計 DNF統計

頒獎台、得名統計

這是一個實力展現的排名,統計獲得獎牌的次數與奪牌率。
☆ 僅統計擁有WCA ID且國籍設定為台灣的所有參賽者。並且包括世界各地的所有WCA比賽紀錄。
本頁資料更新時間:2021-10-27 04:01


排行榜列表


頒獎台次數統計排行榜

此一項目採計獲得前三名獎牌的數量,因此一場比賽多個項目皆有可能可以獲得獎牌。
頒獎台次數 = 金牌數 + 銀牌數 + 銅牌數
平均登台數 = 頒獎台次數 / 參賽場次
平均登台數 表示平均每參加一場比賽會站上獎台的次數。但如果參加單場項目較多的比賽時這個數字也會因此而上升。

名次 姓名 WCA ID 參賽場次 頒獎台次數 金牌 銀牌 銅牌 第四名 平均登台數
1 Yi-Fan Wu (吳亦凡) 2010WUIF01 98 366 204 106 56 46 3.73
2 Ping-Yueh Huang (黃品越) 2012HUAN12 59 154 42 58 54 37 2.61
3 Kai-Wen Wang (王楷文) 2015WANG09 41 150 86 40 24 33 3.66
4 Chia-Wei Lu (呂家維) 2007LUCH01 63 130 30 51 49 41 2.06
5 Jr-Wei Jang (張智瑋) 2010JANG01 73 124 23 51 50 48 1.70
6 Hao-Zheng Lin (林浩正) 2008LINH01 39 122 41 41 40 13 3.13
6 Zhao-Zhe Zhong (鍾肇哲) 2012CHON03 83 122 24 42 56 65 1.47
7 Kuo-Hau Wu (吳國豪) 2008WUKU01 70 110 34 31 45 37 1.57
8 Yueh-Lin Tsai (蔡岳霖) 2006TSAI03 83 101 34 31 36 38 1.22
9 Chia-Liang Tai (戴嘉良) 2008TAIC01 63 90 29 25 36 27 1.43
10 Rui-Jun Liu (劉睿鈞) 2011LIUR02 81 73 36 17 20 16 0.90
11 Shao-Heng Hung (洪紹恆) 2011HUNG02 59 72 26 26 20 28 1.22
12 Ho Hsieh (謝合) 2015HSIE02 22 57 24 16 17 22 2.59
13 He-Ping Zheng (鄭和平) 2015ZHEN20 33 55 13 20 22 14 1.67
14 Han-Cyun Chen (陳翰群) 2008CHEN06 11 54 24 15 15 5 4.91
15 Chi-Lun Hung (洪啟倫) 2010HONG01 33 49 18 16 15 6 1.48
16 Jia-Hong Lu (陸嘉宏) 2007LUJI01 31 46 38 7 1 0 1.48
17 Lee Chiang (蔣礪) 2013CHIA02 18 44 12 16 16 20 2.44
18 Chung-Han Hsu (許鍾瀚) 2007SHIU02 47 42 12 10 20 11 0.89
19 Tse-Kan Lin (林哲侃) 2008LINT01 17 41 16 12 13 6 2.41
20 Shun-Hsin Chang (張舜欣) 2011JHAN01 50 37 10 17 10 7 0.74
21 Yan-Hung Lai (賴彥宏) 2009LAIY01 40 35 13 12 10 7 0.88
21 Hung Lo (羅鴻) 2009LOHU01 47 35 13 11 11 9 0.74
22 Yu-Kai Chen (陳宇楷) 2015CHEN56 41 31 8 11 12 17 0.76
23 Yi-Heng Lee (李宜衡) 2010LEEY01 33 28 6 13 9 16 0.85
24 Er-Sheng Kuo (郭爾陞) 2011KUOE01 64 24 0 13 11 13 0.38
25 Hsuan Chang (張璿) 2008CHAN09 13 23 8 10 5 6 1.77
25 Che-Ting Chu (朱哲廷) 2008CHUC02 35 23 8 4 11 12 0.66
25 Shu-Yii Luo (駱書翊) 2012LUOS01 56 23 1 7 15 21 0.41
25 Wayne Pi 2017PIWA01 15 23 4 11 8 21 1.53
返回最上面


獎牌次數統計排行榜

顧名思義,獲得獎牌的次數累積排行榜
平均奪牌數 = 獎牌數 / 參賽場次

返回最上面


含恨無緣頒獎台次數排行榜

在每個項目的最後一輪(Final)之中,獲得第四名無緣站上頒獎台的次數。(包含只有一輪的項目(Combined Final))

名次 姓名 WCA ID 參賽場次 冠軍 亞軍 季軍 第四名 平均第四名次數
1 Zhao-Zhe Zhong (鍾肇哲) 2012CHON03 83 24 42 56 65 0.78
2 Jr-Wei Jang (張智瑋) 2010JANG01 73 23 51 50 48 0.66
3 Yi-Fan Wu (吳亦凡) 2010WUIF01 98 204 106 56 46 0.47
4 Chia-Wei Lu (呂家維) 2007LUCH01 63 30 51 49 41 0.65
5 Yueh-Lin Tsai (蔡岳霖) 2006TSAI03 83 34 31 36 38 0.46
6 Kuo-Hau Wu (吳國豪) 2008WUKU01 70 34 31 45 37 0.53
6 Ping-Yueh Huang (黃品越) 2012HUAN12 59 42 58 54 37 0.63
7 Kai-Wen Wang (王楷文) 2015WANG09 41 86 40 24 33 0.80
8 Shao-Heng Hung (洪紹恆) 2011HUNG02 59 26 26 20 28 0.47
9 Chia-Liang Tai (戴嘉良) 2008TAIC01 63 29 25 36 27 0.43
10 Zi-Xian Liao (廖子賢) 2012LIAO03 50 0 3 9 25 0.50
11 Ho Hsieh (謝合) 2015HSIE02 22 24 16 17 22 1.00
12 Shu-Yii Luo (駱書翊) 2012LUOS01 56 1 7 15 21 0.38
12 Wayne Pi 2017PIWA01 15 4 11 8 21 1.40
13 Lee Chiang (蔣礪) 2013CHIA02 18 12 16 16 20 1.11
14 Yu-Kai Chen (陳宇楷) 2015CHEN56 41 8 11 12 17 0.41
15 Yi-Heng Lee (李宜衡) 2010LEEY01 33 6 13 9 16 0.48
15 Rui-Jun Liu (劉睿鈞) 2011LIUR02 81 36 17 20 16 0.20
16 He-Ping Zheng (鄭和平) 2015ZHEN20 33 13 20 22 14 0.42
17 Hao-Zheng Lin (林浩正) 2008LINH01 39 41 41 40 13 0.33
17 Er-Sheng Kuo (郭爾陞) 2011KUOE01 64 0 13 11 13 0.20
17 I-Hsun Li (李奕勳) 2012LIIH01 34 3 7 3 13 0.38
18 Che-Ting Chu (朱哲廷) 2008CHUC02 35 8 4 11 12 0.34
19 Chung-Han Hsu (許鍾瀚) 2007SHIU02 47 12 10 20 11 0.23
20 Chia-Leo Lin (林珈樂) 2006LINC01 89 1 2 1 9 0.10
20 Hung Lo (羅鴻) 2009LOHU01 47 13 11 11 9 0.19
20 Pei-Chun Tsao (曹培峻) 2009TSAO01 19 1 10 5 9 0.47
20 Tzu-Han Hung (洪梓菡) 2010HANH01 71 1 3 7 9 0.13
20 Tsung-Che Lee (李宗哲) 2013LEET01 41 1 7 1 9 0.22
返回最上面


奪牌率排行榜

平均每參加一場比賽能夠獲得獎牌的數量。
頒獎台 表示 金牌 + 銀牌 + 銅牌 的數量。
平均奪牌數 = 獎牌數 / 參賽場次

返回最上面