WCA 相關數據統計


這些WCA的相關數據統計,資料數據來自於 WCA公開資料庫中

基本統計 個人統計 頒獎台統計 DNF統計

頒獎台、得名統計

這是一個實力展現的排名,統計獲得獎牌的次數與奪牌率。
☆ 僅統計擁有WCA ID且國籍設定為台灣的所有參賽者。並且包括世界各地的所有WCA比賽紀錄。
本頁資料更新時間:2022-05-28 04:02


排行榜列表


頒獎台次數統計排行榜

此一項目採計獲得前三名獎牌的數量,因此一場比賽多個項目皆有可能可以獲得獎牌。
頒獎台次數 = 金牌數 + 銀牌數 + 銅牌數
平均登台數 = 頒獎台次數 / 參賽場次
平均登台數 表示平均每參加一場比賽會站上獎台的次數。但如果參加單場項目較多的比賽時這個數字也會因此而上升。

名次 姓名 WCA ID 參賽場次 頒獎台次數 金牌 銀牌 銅牌 第四名 平均登台數
1 Yi-Fan Wu (吳亦凡) 2010WUIF01 102 374 205 111 58 49 3.67
2 Ping-Yueh Huang (黃品越) 2012HUAN12 63 173 50 65 58 38 2.75
3 Kai-Wen Wang (王楷文) 2015WANG09 41 150 86 40 24 33 3.66
4 Chia-Wei Lu (呂家維) 2007LUCH01 63 130 30 51 49 41 2.06
5 Zhao-Zhe Zhong (鍾肇哲) 2012CHON03 88 128 25 43 60 68 1.45
6 Jr-Wei Jang (張智瑋) 2010JANG01 74 125 23 51 51 48 1.69
7 Hao-Zheng Lin (林浩正) 2008LINH01 39 122 41 41 40 13 3.13
8 Kuo-Hau Wu (吳國豪) 2008WUKU01 70 110 34 31 45 37 1.57
9 Yueh-Lin Tsai (蔡岳霖) 2006TSAI03 85 101 34 31 36 38 1.19
10 Chia-Liang Tai (戴嘉良) 2008TAIC01 64 90 29 25 36 27 1.41
11 Shao-Heng Hung (洪紹恆) 2011HUNG02 62 76 30 26 20 28 1.23
12 Rui-Jun Liu (劉睿鈞) 2011LIUR02 86 73 36 17 20 16 0.85
13 Ho Hsieh (謝合) 2015HSIE02 25 67 26 21 20 27 2.68
14 He-Ping Zheng (鄭和平) 2015ZHEN20 37 65 19 21 25 21 1.76
15 Han-Cyun Chen (陳翰群) 2008CHEN06 11 54 24 15 15 5 4.91
16 Jia-Hong Lu (陸嘉宏) 2007LUJI01 33 49 41 7 1 0 1.48
16 Chi-Lun Hung (洪啟倫) 2010HONG01 34 49 18 16 15 6 1.44
17 Lee Chiang (蔣礪) 2013CHIA02 20 46 12 18 16 20 2.30
18 Chung-Han Hsu (許鍾瀚) 2007SHIU02 49 42 12 10 20 11 0.86
19 Tse-Kan Lin (林哲侃) 2008LINT01 17 41 16 12 13 6 2.41
20 Shun-Hsin Chang (張舜欣) 2011JHAN01 53 38 11 17 10 8 0.72
21 Yan-Hung Lai (賴彥宏) 2009LAIY01 40 35 13 12 10 7 0.88
21 Hung Lo (羅鴻) 2009LOHU01 47 35 13 11 11 9 0.74
22 Yu-Kai Chen (陳宇楷) 2015CHEN56 42 31 8 11 12 17 0.74
23 Yi-Heng Lee (李宜衡) 2010LEEY01 33 28 6 13 9 16 0.85
24 Shih-Hao Wang (王士豪) 2015WANG46 21 27 8 12 7 10 1.29
25 Wayne Pi 2017PIWA01 16 26 5 11 10 21 1.63
返回最上面


獎牌次數統計排行榜

顧名思義,獲得獎牌的次數累積排行榜
平均奪牌數 = 獎牌數 / 參賽場次

返回最上面


含恨無緣頒獎台次數排行榜

在每個項目的最後一輪(Final)之中,獲得第四名無緣站上頒獎台的次數。(包含只有一輪的項目(Combined Final))

名次 姓名 WCA ID 參賽場次 冠軍 亞軍 季軍 第四名 平均第四名次數
1 Zhao-Zhe Zhong (鍾肇哲) 2012CHON03 88 25 43 60 68 0.77
2 Yi-Fan Wu (吳亦凡) 2010WUIF01 102 205 111 58 49 0.48
3 Jr-Wei Jang (張智瑋) 2010JANG01 74 23 51 51 48 0.65
4 Chia-Wei Lu (呂家維) 2007LUCH01 63 30 51 49 41 0.65
5 Yueh-Lin Tsai (蔡岳霖) 2006TSAI03 85 34 31 36 38 0.45
5 Ping-Yueh Huang (黃品越) 2012HUAN12 63 50 65 58 38 0.60
6 Kuo-Hau Wu (吳國豪) 2008WUKU01 70 34 31 45 37 0.53
7 Kai-Wen Wang (王楷文) 2015WANG09 41 86 40 24 33 0.80
8 Shao-Heng Hung (洪紹恆) 2011HUNG02 62 30 26 20 28 0.45
9 Chia-Liang Tai (戴嘉良) 2008TAIC01 64 29 25 36 27 0.42
9 Ho Hsieh (謝合) 2015HSIE02 25 26 21 20 27 1.08
10 Zi-Xian Liao (廖子賢) 2012LIAO03 51 0 3 9 25 0.49
11 Shu-Yii Luo (駱書翊) 2012LUOS01 61 1 7 15 23 0.38
12 He-Ping Zheng (鄭和平) 2015ZHEN20 37 19 21 25 21 0.57
12 Wayne Pi 2017PIWA01 16 5 11 10 21 1.31
13 Lee Chiang (蔣礪) 2013CHIA02 20 12 18 16 20 1.00
14 Yu-Kai Chen (陳宇楷) 2015CHEN56 42 8 11 12 17 0.40
15 Yi-Heng Lee (李宜衡) 2010LEEY01 33 6 13 9 16 0.48
15 Rui-Jun Liu (劉睿鈞) 2011LIUR02 86 36 17 20 16 0.19
16 Hao-Zheng Lin (林浩正) 2008LINH01 39 41 41 40 13 0.33
16 Er-Sheng Kuo (郭爾陞) 2011KUOE01 65 0 13 11 13 0.20
16 I-Hsun Li (李奕勳) 2012LIIH01 34 3 7 3 13 0.38
17 Che-Ting Chu (朱哲廷) 2008CHUC02 35 8 4 11 12 0.34
18 Chung-Han Hsu (許鍾瀚) 2007SHIU02 49 12 10 20 11 0.22
19 Shih-Hao Wang (王士豪) 2015WANG46 21 8 12 7 10 0.48
20 Chia-Leo Lin (林珈樂) 2006LINC01 94 1 2 1 9 0.10
20 Hung Lo (羅鴻) 2009LOHU01 47 13 11 11 9 0.19
20 Pei-Chun Tsao (曹培峻) 2009TSAO01 19 1 10 5 9 0.47
20 Tzu-Han Hung (洪梓菡) 2010HANH01 73 1 3 7 9 0.12
20 Tsung-Che Lee (李宗哲) 2013LEET01 41 1 7 1 9 0.22
返回最上面


奪牌率排行榜

平均每參加一場比賽能夠獲得獎牌的數量。
頒獎台 表示 金牌 + 銀牌 + 銅牌 的數量。
平均奪牌數 = 獎牌數 / 參賽場次

返回最上面